Služby

Dentální hygiena

Účelem dentální hygieny je předcházet nemocem v dutině ústní, jako je zubní kaz, zánět dásní a zánět parodontu. Stěžejním faktorem vyvolávajícím tato onemocnění je přítomnost zubního plaku na povrchu zubů při nedostatečné domácí hygieně. Hlavním cílem je tedy osvojení si správných návyků při domácí péči o chrup za pomoci vhodně zvolených dentálních pomůcek a technik čištění.

V rámci ošetření dochází k odstranění zubního kamene, který je zodpovědný za zánět parodontu a ztrátu kosti, v níž jsou ukotveny kořeny zubů. Dále mohou být odstraněny barevné pigmenty z povrchu skloviny, které se nejčastěji tvoří v důsledku stravy bohaté na přírodní barviva.

Dentální hygienu je vhodné absolvovat alespoň jedenkrát ročně, při zvýšeném riziku vzniku zubního kazu dvakrát ročně. Pacientům s parodontálním postižením se doporučuje interval každé čtyři měsíce.

Důvodů, proč pravidelně absolvovat dentální hygienu je několik. Při správné péči si zachováte zuby do pozdního věku. Platí, že čistý zub neonemocní zubním kazem a výrazně se snižuje riziko ztráty zubů v důsledku parodontitidy. Dalším důvodem je finanční stránka. Prevence, tedy udržení zdravého stavu zubů je nesrovnatelně levnější než jejich náhrada.

Estetická stomatologie

Kompozitní výplň – v současnosti asi nejlepší možnost pro kvalitní výplň. Materiály, které používáme, nám umožňují zhotovit výplň, která je nerozeznatelná od zdravého zubu. Také trvanlivost je při správném postupu zhotovení naprosto srovnatelná s amalgámovými výplněmi. Asi jedinou nevýhodou tak zůstává zvýšená přilnavost bakterií na povrch kompozitních výplní. Podmínkou je proto dokonalá hygiena dutiny ústní.

Keramická inlay, onlay – při větším postižení zubní tkáně je vhodnější nahradit chybějící část zubu nepřímo zhotovenou výplní, která se se zubní tkání chemicky spojí. K tomuto účelu používáme jedinečnou technologii CEREC

Protetika

V různých indikacích jako jsou rozsáhlá destrukce zubu kazem, chybějící zub, nevyhovující estetika, výrazné zbroušení (tzv. abraze)nebo jako definitivní řešení zubu po přeléčený kořenových kanálků je protetické řešení. U nás používáme téměř výhradně práce celokeramické, které v dnešní době dosahují dlouhé životnosti a vzhledu přirozeného zubu pomocí technologie Cad-Cam.

Estetické fasety

Jsou indikované u estetických defektů na předních zubech a u zbroušení (tzv. abraze) v důsledku zlozvyků např. skřípaní zubů. Jsou esteticky dokonalým řešením, kdy se zbrousí velmi tenká vrstvička skloviny a následně se speciálním kompozitním cementem fixuje na zub celokeramická faseta.

Korunky a On-laye

Jsou indikované v situaci, kdy je ztráta tvrdých zubních tkání příliš rozsáhlá, kdy je žvýkací tlak velký a je nutno jej rovnoměrně rozvést na celý zbývající povrch zubu, nebo v situaci, kdy je po ošetření kořenových kanálků nutno zub zpevnit. Používáme Keramické korunky zhotovené technologii cad-cam. Onlay je keramická rekonstrukce menšího rozsahu jako korunka nahrazující destruovanou žvýkací plošku. Speciálním typem keramické korunky se rekonstruuje taky v ústech viditelná část Implantátu.

Můstky

Můstek se indikuje u ztráty zubu, ideálně ohraničené zuby opatřenými nevyhovujícími výplněmi nebo zuby s menšími kazy. Zhotovením můstku se zaplní mezera estetickou a stabilní náhradou a vyřeší i kazy a nevyhovující výplně na okolních zubech. Výhodou můstku je to že představuje dlouhodobé estetické a stabilní řešení, nevýhodou je právě nutnost obroušení dvou okolních zubů hlavně když jsou bez výplní a kazů. Nejideálnějším řešením mezery je implantát.

Endodoncie

Nejčastější komplikací neléčeného zubního kazu je onemocnění zubní dřeně s následným možným šířením se zánětu do okolní kosti. V takovéto situaci je nutné ošetření kořenového kanálku, které je poslední možností, jak zachránit zub.

V naší ordinaci používáme nejmodernější materiály a metody. Kvalitně přeléčený, zaplněný a následně dostavěný zub vydrží v dutině ústní stejně dlouho jako zub zdravý. Nejvhodnější materiálem dostavby je kompozitní výplň, případně korunka nebo onlay. Naprosto nevhodné je ošetření zaplněného zubu amalgámem.

Implantologie

Zubní implantáty jsou nejlepším řešením, jak zub nahradit. Jedná se o umělé do kosti implantované náhrady chybějících zubů, které jsou upevněny jako skutečné zuby přímo v kosti čelistí. Jsou z titanu se speciálně ošetřeným povrchem tak, aby byl bioaktivní (tj. aktivně se vhojoval do kosti). Mají tvar šroubku. Na něj se umístí nástavba a na závěr estetická korunka/ můstek. Implantát představuje nejideálnější možné řešení ztracených zubů, protože na něj, na rozdíl od můstku, není potřeba preparace na sousedních zubech. Prvotní investice je oproti můstku vyšší, nicméně můstek je za dobu trvanlivosti implantátu třeba minimálně dvakrát vyměnit, takže ve výsledku vyjde levněji.

Bělení zubů

  • Bělení funguje na principu rozpadu molekuly peroxidu vodíku, čímž vzniká aktivní kyslík, který proniká do krystalů skloviny a reaguje s pigmenty. Tímto způsobem je posouván odstín zubu ve spektru barev k bělejšímu. Bělící účinek je velmi dobře viditelný, zubní sklovina se přitom nezmění ani nepoškodí. Bělení zubů provádíme pod odborným dohledem, což zaručuje jeho efektivitu a bezpečnost.
  • Před samotným bělením je nezbytné provést vyšetření a kontrolu chrupu zubním lékařem a dentální hygienistkou. Je nutné ošetřit zubní kazy a nevyhovující výplně, provést odstranění zubního kamene a až poté začít s bělením zubů.
V naší ordinaci používáme dva způsoby bělení:
  • Domácí bělení – v laboratoři jsou zhotoveny individuální nosiče na bělící gel, které si pacient nasadí na zuby a dle koncentrace gelu bělí po dobu 4-6 hodin. Tato metoda bělení trvá 7-14 dnů.
  • Kombinované bělení – při této metodě se kombinuje ordinační a domácí způsob bělení. Ordinační bělení zahrnuje bělící fázi přímo v zubní ordinaci, kdy je pacientovi na zuby nanesen gel o vyšší koncentraci peroxidu vodíku, který se nechá působit po dobu jedné hodiny. Změna odstínu zubů je viditelná do 24 hodin od bělení. Po této fázi je nutné, aby navázalo bělení domácí, díky kterému dojde k ustálení zesvětleného odstínu zubů.

Prodloužená záruka

Na korunky a výplně zhotovené na naší klinice přidáváme extra záruku (2+2 roky) za těchto podmínek:

  • Absolvujete pravidelnou preventivní prohlídku u našeho lékaře 1x za 12 měsíců včetně RTG snímků (rtg neplatí u těhotných)
  • Navštěvujete naši dentální hygienu alespoň jednou ročně (případně v intervalu určeném individuálně lékařem) a při ní jsou nameřné hodnoty indexů krvácení dásní PBI nižší než 10 a hodnota indexu přítomnosti zubního povlaku API bude nižší než 25%.
  • Dodržujete všechna doporučení od ošetřujícího lékaře a ošetřující dentální hygienistky.